Play 'Foxy Audio / เสียงแสนกล' on GameSalad Arcade

GameSalad

GameSalad

Foxy Audio / เสียงแสนกล

เกมเสียงหรรษา เป็นเกมเสริมทักษะวิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ โดยให้ผู้เล่นใช้เมาส์กดเลือกเสียงที่ถูกต้องบนวงล้อเสียง คือเสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา ภายในเวลา 60 วินาที เกมนี้ใช้คำศัพท์จำนวน 45 คำ แบ่งระดับเกมตามความยากของคำศัพท์ จำนวน 15 ด่าน

Share

Link

Embed